Profesní zkoušky

Milé kolegyně a milí kolegové, jak je třeba postupovat?

přihláška

Začnete od přihlášky. Je závazná a rezervujete si s ní místo na zkoušce. Vyplňujte ji prosím pozorně (https://www.kvalifikovanachuva.cz/ ). Údaje, které uvedete, budou na Vašem certifikátu. Vyplňte správně plátce - pozdější opravy faktur od 1. září 2019 nebudou již možné. Mimo elektronickou přihlášku je třeba vyplnit i přihlášku ve wordu a také její druhou stranu. U obou dokumentů je třeba doplnit Váš podpis. 

písemná příprava

Tu je třeba odeslat ještě před zkouškou. Obecné zadání najdete u přihlášky a konkrétní téma Vám zašleme po přihlášení se. Pokud si s prací vůbec nevíte rady, berte to jako signál k tomu, že by bylo vhodné pustit se do samostudia nebo se přihlásit na kurz.

potvrzení od lékaře JIŽ NENÍ TŘEBA

hodnotící standard

V případě, že jste nebyly na kurzu, ale hlásíte se jen na zkoušku, prosím podívejte se na hodnotící standard, kde jsou shrnuta témata, ze kterých sestává zkouška.

Pozvánka

Několik dnů před zkouškou dostanete pozvánku. Nemusíte ji tisknout. Čas Vaší zkoušky Vám bude upřesněn e-mailem a ten budete prosím respektovat. Žádáme Vás o dochvilnost - tedy ne později, ale ani ne o mnoho dříve, to se týká především druhé skupiny.

Průkaz totožnosti

Bez průkazu totožnosti nebudete vyzkoušeni/y a Váš náhradní termín může být zpoplatněn 

Čas zkoušky

zkouška trvá 5 - 6 hodin (čistý čas Vašeho zkoušení bez čekání znamená 2 hodiny písemné části, 45 - 50 minut ústní zkoušky z pedagogické části a 40 - 60 minut ústní a praktické části zdravotní), V případě více zájemců, dělíme zkoušku na dvě skupiny, abychom čas čekání neprodlužovali. I tak se jedná o dlouhou dobu, pamatujte tedy na tuto skutečnost při organizování tohoto dne.


Tréma a vůbec jak na to...

Většina lidí nemiluje fakt, že je zkoušena... Nejste výjimkou. S vyšším věkem se nechuť, rozpaky a strach ze zkoušení násobí. Věřte ale, že tréma poleví s kvalitní přípravou. Pomůže také, když se budete chovat přirozeně - ani příliš suverénně, ale ani nadměrně ostýchavě. A hlavně prosím - co víte, říkejte, nezůstávejte jen u toho, že si jako odpověď myslíte: Jste u zkoušky, do hlavy Vám nevidíme. Dovětky typu: Tak to je přeci jasné! To snad každý ví... (a podobně) jak jistě uznáte, nemůžeme počítat jako správnou odpověď!

A možná ještě jedna rada praktická. Pokud všechny kamarádky, příbuzní a kolegové v práci nemusejí nutně vědět, že jdete na zkoušku, tak jim to prostě předem neříkejte. Je jednodušší pochlubit se až získaným certifikátem (zejména v případě, pokud by to hned napoprvé nevyšlo...) 

Přeji radostnou a pečlivou přípravu, odhodlání věnovat se nové profesi a potom štěstí u zkoušek není nutné, úspěch se totiž rozhodně dostaví...

Těším se na viděnou

Iva Stratilová