Chůva pro dětské koutky

Zkouška je jednodušší a kratší. Doporučujeme přípravný kurz Profesionální chůva 3 pro ty, kteří mají více zkušeností s prací u dětí a Profesionální chůva 6 pro začátečníky. Certifikát uplatníte v mateřských školách na pozici chůva (projekt MŠMT "šablony").

Obsah kurzu:

- dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti

- poskytování první pomoci dětem

- uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte

- řešení situace v dětském kolektivu z pedagogicko - psychologického hlediska

- uplatňování znalosti o vývojových etapách dítěte v praxi

- dodržování základních principů při práci chůvy pro dětské koutky


Cena zkoušky: 5.000 Kč