Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

(kód: 69-017-M)
Po složení zkoušky získáte certifikát, který Vás opravňuje získat vázanou živnost "Péče o dítě do tří let věku v denním režimu". Dále se můžete ucházet o práci chůva ve státmích mateřských školách (projekt "šablony" MŠMT) nebo o místo chůvy v dětských skupinách (projekt MPSV). 

Osvědčení využijete jako uchazečka o práci v mateřských centrech i jako chůva, která nabízí individuální hlídání dětí na ŽL, nebo v případě, že zvažujete založit vlastní školku.
Obsah zkoušky:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/ dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení ditěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/ dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko - psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí vývojových etap dítěte v socializaci dítěte v praxi
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Cena zkoušky: 5.000Kč

Přihlásit se lze nejpozději 10 dnů před vypsaných termínem.