Zdravotník zotavovacích akcí

kurz akreditovaný MŠMT, č. j. MSMT 21045/2019 -1/247

komu je akreditovaný kurz určen:

pedagogům, chůvám, vedoucím dětských táborů a zotavovacích akcí, rodičům...

rozsah akce: 41 hodin, z toho 22 hodin teorie a 19 hodin praxe


Obsah:

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Zásady poskytování první pomoci

Základy fyziologie

Postupy při poskytování první pomoci

Kardiopulmonální resuscitace

Krvácení

Šok

Poruchy vědomí

Úrazy teplem a chladem

Úrazy elektrickým proudem

První pomoc při tonutí

Rány

Obvazové techniky

Poranění kostí a kloubů

Poranění hlavy

Poranění břicha a hrudníku

Otravy a alergické reakce

Náhle vzniklé stavy spojené s chronickým onemocněním

Hygiena a epidemiologie

Příruční lékárna