Dodatek k osvědčení o profesní kvalifikaci

Zvažujete práci v zahraničí? Potom je na místě nechat si vyhotovit dodatek k osvědčení. Podmínkou je samozřejmě nejprve složit zkoušku a toto osvědčení získat. Co dodatek je?

  • dokument doplňující osvědčení o středoškolském vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce)
  • vztahuje se k získané kvalifikaci - je stejný pro absolventy s totožným vzděláním
  • na rozdíl od známek popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění slovně
  • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě
  • je vydáván bezplatně, v českém a cizím jazyce podle vlastního výběru (v angličtině, němčině, francouzštině)
  • lze přiložit k životopisu

Výhody dodatku k osvědčení

  • Dodatek napomáhá porozumění a uznání obsahu vašeho dosaženého vzdělání.
  • Dodatek využijete při hledání práce, brigády nebo studijní stáže u nás i v zahraničí.
  • Zaměstnavatelé z dodatku snadno zjistí, jaké kompetence a dovednosti jste získali během studia.

Jak získáte dodatek k osvědčení?

přejdete na stránku https://edo.europass.cz  a kliknete na INDIVIDUÁLNÍ ŽADATEL