Vedení dítěte k hygienickým návykům

Je třeba splnit všechna následující kritéria:

a) Prokázat znalost základních hygienickýck návyků vzhledem k věku dítěte, zvolit vhodnou motivaci k jejich nácviku.

b) Popsat způsoby vedení dítěte/dětí k hygienickým návykům v zařízení či domácnosti dítěte, vysvětlit na příkladech.

c) Popsat náplň denního režimu dítěte/dětí v souvislosti s dodržováním denní hygieny v zařízení nebo v domácnosti dítěte s ohledem na věk, vysvětlit na příkladech.

Ověření těchto kritérií proběhne ústní formou.