Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi

Je třeba splnit obě kritéria:

a) Charakterizovat jednotlivá stadia dětského vývoje v souvislosti s výkonem práce chůvy.

Ověření tohoto kritéria proběhne písemnou a ústní formou.

b) Popsat vliv chůvy v jednotlivých věkových etapách détěte na jeho socializaci.

Ověření tohoto kritéria proběhne písemnou formou.