Uplatňování správného životního stylu dle věku dítěte

Je třeba splnit všechna následující kritéria:

a) Uvést a zdůvodnit zásady správného životního stylu dítěte dané věkové kategorie i s příklady z oblasti výživy, pohybových aktivit, duševního zdraví a odpočinku.

b) Sestavit jídelníček pro dítě dané věkové kategorie na tři dny.

c) Uvést a charakterizovat organizační způsoby zajištění stravování dětí v zařízení či domácnosti dítěte, včetně dodržování pitného režimu.

Ověření těchto kritérií proběhne písemnou formou.