Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko - psychologického hlediska

Je třeba splnit všechna následující kritéria:

a) Zvolit správný výchovný prostředek při řešení nepříznivých modelových výchovných situací (např. princip práce se vzdorovitým, hyperaktivním, agresivním, neposlušným dítětem).

b) Popsat asertivní postupy při předcházení a eliminování nestandardních reakcí dítěte (např. záporné emoce - negace, vztek, snaha vyhnout se nepříjemnosti, dětská agresivita).

c) Popsat strategii vytváření příznivých podmínek a působení na skupinu dětí v domácnosti nebo v dětském zařízení (specifika homogenní nebo heterogenní skupiny, sourozenecké vztahy, vzájemná interakce dětí mezi sebou, odloučení dítěte od matky a vhodná adaptace atd.).

Ověření těchto kritérií proběhne ústní formou.