Rekvalifikační kurz : Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Kurz je určen všem, které milují děti a chtějí se péči o jejich zdravý tělesný a duševní vývoj věnovat profesionálně.

Kurz je akreditovaný MŠMT. Časová dotace je 160 hodin, z toho 112 hodin praxe ve smluvním zařízení.

Po jeho absolvování dostanete potvrzení (osvědčení) o absolvování kurzu. Pokračovat můžete kvalifikační zkouškou. Její úspěšné absolvování znamená, že obdržíte osvědčení o kvalifikační zkoušce, které Vás opravňuje získat vázanou živnost "Péče o dítě do tří let věku v denním režimu". V praxi to pak znamená, že se můžete ucházet o práci v mateřských centrech i jako chůva, která nabízí individuální hlídání dětí na ŽL a nebo v případě, že zvažujete založit vlastní školku.

Nejvhodnější příprava ke zkoušce. Obsahuje 48 hodin teorie a 112 hodin praxe. Jediná možnost pro ty, kterým hradí úp a v zásadě pro všechny, kteří se v oboru teprve "rozhlížejí", rekvalifikují se. Cena je včetně zkoušky. V ceně je také opakování zkoušky v případě prvního neúspěchu.

Obsah kurzu:

- dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazu

- poskytování první pomoci dítěti/ dětem

- péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování

- vedení ditěte k hygienickým návykům

- uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte

- uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/ dětí

- řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko - psychologického hlediska

- uplatňování znalostí vývojových etap dítěte v socializaci dítěte v praxi

- dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám

- orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

- provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Cena kurzu: 15.500 Kč

Cena zkoušky před autorizovaným orgánem: 5.000 Kč

Cena kurzu i zkoušky (sleva): 18.500 Kč

V ceně jsou studijní materiály, káva, čaj


Aktuální termíny:

zde