Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Je třeba splnit obě kritéria:

a) Popsat organizační zásady při vedení dětského kolektivu v zařízení či domácnosti dítěte (např. systém evidence dětí obsahující všechny informace nezbytné k zajištění péče o děti, administrativa dokladů o hlídaných dětech).

b) Prokázat znalost požadavků na prostory při péči o děti, znalost základních hygienických pravidel, základní povědomí o podmínkách v oblasti stavební a požární a uvést základní subjekty, které řeší tuto problematiku.

Ověřené obou kritérií proběhne písemnou formou.