Přípravné kurzy: Profesionální chůva

Profesionální chůva 6

Pokud máte praxi v oboru a spíše potřebujete doplnit teorii, srovnat si informace, potom můžete volit tuto variantu. S akreditovaným kurzem má společnou teorii, ale už neabsolvujete praxi. Pamatujte ovšem na to, že vzhledem k obsahu zkoušek jsou vaše kompetence, které získáte především z praxe, důležité. V rámci tohoto kurzu máte jedno opakování zkoušky zdarma v případě neúspěchu.

Cena kurzu: 7.000Kč

Cena zkoušky: 5.000Kč

Profesionální chůva 3

Máte několikaletou praxi a průběžně se vzděláváte v oboru? Pro vás je určen tento typ kurzu. V rámci něj si projdete většinu (ne všechny a ne tak důkladně jako u varianty 6) okruhů. Materiály obdržíte k celému obsahu a budete se moci na zbývající části připravit samostudiem. V ceně je významná sleva na případné první opakování zkoušky (cena po slevě je za cenu 1.500Kč). 

Cena kurzu: 5.000Kč

Cena zkoušky: 5.000Kč


V ceně jsou studijní materiály, drobné občerstvení, káva, čaj, voda s citrónem 


Obsah kurzu:

- dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů

- poskytování první pomoci dítěti/ dětem

- péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování

- vedení ditěte k hygienickým návykům

- uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte

- uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/ dětí

- řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko - psychologického hlediska

- uplatňování znalostí vývojových etap dítěte v socializaci dítěte v praxi

- dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám

- orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

- provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte


V Praze můžete do kurzu nastoupit každý měsíc v uvedených termínech. Pokud se účastníte šestidenního kurzu, pokračujete v následujícím měsíci. V ostatních městech je termín kurzu jednorázový a pevně daný. Pro více informací neváhejte volat.

Praha: 6. - 8. 1. , 19. - 21.2., 12. - 14.3., 9. - 11.4., 14. - 16.5., 4. - 6.6. 2019

Brno: 14. 1. - 4. 3. 2019, každé pondělí od 14,30

Karlovy Vary: 18. - 21. 1. a 8. - 11. 2.2019, dvě víkendová setkání:  pátek - pondělí, v pracovní dny od 15,oo

České Budějovice: 22. - 25. 3.  a 3. - 6. 5. 2019, dvě víkendová setkání: pátek - pondělí, v pracovní dny od 15,oo)

přihláška