Poskytování první pomoci dítěti

Je třeba splnit všechna následující kritéria:

a) Vyhodnotit rychle nenadálou situaci (např. bezvědomí, epileptický záchvat, určit druh, rozsah poranění či poškození a způsoby řešení).

Ověření proběhne ústní formou.

b) Předvést rozhovor při volání na záchranný systém.

Praktické předvedení a ústní ověření.

c) Vysvětlit a předvést správný postup při neodkladné resuscitaci dítěte v dané věkové kategorii.

Praktické předvedení a ústní ověření.

d) Vysvětlit a předvést správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech détěte v dané věkové kategorii, tj. např. úrazy hlavy, popálení, opaření, tonutí, pády, zasažení elektrickým proudem, dušení, zlomeniny a krvácení.

Praktické předvedení a ústní ověření.

e) Vysvětlit správný postup při dalších obvyklých úrazech a nehodách dítěte v dané věkové kategorii, tj. např. otravy, požití drobných předmětů, poleptání, bodnutí hmyzem, poranění domácím zvířetem, napadení parazity, úpal, úžeh.

Ověření proběhne ústní formou.