Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

Je třeba splnit všechna následující kritéria:

a) Prokázat orientaci v občansko - právním vztahu chůva - zaměstnavatel/klient.

b) Prokázat znalost legislativy v oblasti služeb péče o děti a souvisejících předpisů.

c) Prokázat obecnou orientaci v daňové evidenci potřebné k výkonu profese.

d) Prokázat znalost základních pravidel a podmínek při uzavření písemné smlouvy s rodiči dětí při poskytování péče o dítě v zařízení či domácnosti dítěte.

Ověření těchto kritérií proběhne písemnou formou.