aktuální termíny našich setkání budou v červnu: 8., 15., 22., 29., v červenci: 10., 11., 20. Čas setkání: 17,oo - 18,30

Mnohdy se nám nedostává času, problém bývá s hlídáním dětí nebo dosížděním na kurz. Proto jsme se rozhodli nabídnout Vám přípravu na zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky on - line formou, kombinaci webináře a e-learningu.

Co to znamená? Vy budete sedět poslouchat, dívat se a zapojovat se do diskuse u svého PC (připojení k wifi, kamera,mikrofon) a jedna z nás, lektorek, bude u svého PC a bude Vás provázet dvěma vyučovacími hodinami. Po velmi jednoduchém zaregistrování Vás v uvedený čas zavoláme a Vy hovor přijmete. Potom už budete pracovat dle pokynů Vašeho lektora. Je to opravdu jednoduché. 

V naší virtuální třídě naleznete množství materiálů, s některými budeme pracovat společně, jiné si projdete samostatně. Práce je velmi intenzivní, ale v tom nejlepším slova smyslu: pracujete v menších skupinách do 8 osob (rozhodně nečekejte připojení desítek lidí!), máte možnost se ptát a mimo společná setkání být v kontaktu s lektorem e-mailem.

Předpokládá se, že každý, kdo absolvuje kurz, bude chtít i ke zkoušce. Cena za kompletní přípravu a zkoušku je bezkonkurenční, a to 8.500Kč. Samostatně zkouška bez přípravy stojí 5000Kč či příprava bez zkoušky je rovněž za 5.000Kč

Obsah jednotlivých lekcí:

1. Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů a Vedení dítěte k hygienickým návykům. Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte

2. Poskytování první pomoci dítěti/dětem

3. Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování

4. Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí

5. Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska

6. Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi a Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám

7. Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy a Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

8. Opakovací lekce