Chůva pro děti v dětské skupině

13.01.2022

Komu je kurz určen: 

Dle novely o dětských skupinách je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině. Pro absolventy zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky nabízíme realizaci jen té části zkoušky, která je nová [v rámci uznatelnosti kompetencí].

Obsah kurzu a zkoušky:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů 
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem 
 • Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně 
 • Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk 
 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku 
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům 
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte 
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí 
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku 
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 
 • Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině

Jak se na zkoušku připravit?

Možnosti jsou stejné jako u všech profesních kvalifikaci, tedy individuálně, samostudiem nebo formou kurzu. 

PŘIHLÁŠKA