Informace pro zájemkyně a zájemce o zkoušku

Chci se stát profesionální chůvou. Co mám dělat?

K tomu, abyste mohl/a nabízet své služby budete potřebovat živnostenský list nebo smlouvu. Je nanejvýš pravděpodobné, že po Vás bude vyžadována kvalifikace. Jednou z cest, jak ji získat, je nechat se vyzkoušet a pokud uspějete, získáte potřebný certifikát. Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Vás opravňuje získat vázanou živnost "Péče o dítě do tří let věku v denním režimu". Do mateřských škol na pozici chůva přes tzv. "šablony" můžete mít stejný certifikát, ale postačí i Chůva pro dětské koutky. Pokud nechcete podnikat, můžete absolvovat spíše tuto druhou zkoušku, je méně náročná.

Kdo může jít na zkoušku?

Uchazeč/ka musí být bez logopedické vady. Zkouška se skládá v jazyce českém. Nově se nedokládá potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Kdy jít na zkoušku?

Tehdy, kdy jste rozhodnut/a věnovat se tomuto povolání a jste opravdu připraven/a - zkouška není levnou záležitostí, a to ani pro jednu stranu... Prvním orientačním bodem v této otázce je pečlivé prostudování hodnotícího standardu. Pokud projdete celý text a budou Vám jasné všechny okruhy, potom jste samozřejmě připraven/a. Jestliže tomu tak není, čekají Vás v zásadě dvě cesty. Ta první je samostudium, literatury je na trhu dostatek. Samostudium je vhodné pro ty, kdo za sebou mají alespoň nějakou profesní praxi s dětmi (vlastní děti se nepočítají!) Další možností je zvolit kurz.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:  Nově je nezbytné odeslat nejpozději 7 dnů před zkouškou písemnou přípravu výchovně vzdělávací akce.

I z tohoto důvodu se přikláníme k tomu, aby váhající zájemce zvolil přípravu v rámci kurzu.

Z čeho budu zkoušená?

Ze všech kritérií, ze kterých sestává hodnotící standard, a to písemně, ústně, případně prakticky. Losujete si konkrétní zadání - otázku, modelovou situaci, ale projdete všemi částmi. Více k průběhu zkoušky najdete ZDE

Jaký kurz si mám zvolit?

Více informací najdete ZDE

Co když u zkoušky neuspěji?

Může se to samozřejmě stát, přestože počet úspěšných převažuje. Po sedmi letech praxe u profesní zkoušky Chůva a s pětadvacetiletou pedagogickou praxí si dovolím tvrdit, že důvod bývá jediný: nedostatečná znalost a ta je v drtivé části případů způsobena podceněním zkoušky. Tréma nebo nedostatečná slovní zásoba (jak někdy slýcháme) nebývají důvodem neúspěchu. 

Zkoušky se netřeba obávat, je zvladatelná, pokud se budete s respektem k rozsahu témat a jejich náročnosti odpovědně připravovat. Není problém, že máte třeba jen základní vzdělání a naopak rozhodně není zárukou úspěchu vzdělání vysokoškolské:).

Našim kurzistkám garantujeme druhou zkoušku, v případě neúspěchu, zdarma. Ostatní zájemci druhý pokus platí. Přestože toto pravidlo platí od samotného počátku, dosud jsme jej nedodržovali a ještě na konci roku 2019 jsme všem neúspěšným umožňovali druhou zkoušku zdarma. Od roku 2020 se situace mění a neúspěšný účastník se bude moci přihlásit na druhou zkoušku se slevou a v konečné ceně 4.000Kč. 


Mgr. et Mgr. Iva Stratilová, MBA

lektorka na kurzech pro chůvy od roku 2008

předsedkyně a členka zkušební komise zkoušek Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky od roku 2013