Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů

Je třeba splnit všechna následující kritéria:

a) Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů.

b) Rozdělit zásady prevence do dvou hlavních skupin, charakterizovat je a uvést příklady.

c) Popsat způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v zařízení či domácnosti dítěte s ohledem na specifika různých vnějších i vnitřních prostředí.

Ověření proběhne ústní formou.