Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M)

Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M) nabízí ověření znalostí pro zájemce o práci v dětských skupinách.

Dle novely o dětských skupinách je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině. (pro poskytovatele, jimž oprávnění vzniklo před 30. 9. 2021, platí až od 1. 10. 2024).

Pro absolventy zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky nabízíme realizaci jen té části zkoušky, která je nová (v rámci uznatelnosti kompetencí). 

Cena zkoušky je 5.000Kč

Pro naše absolventy nabízíme slevu:

absolvent zkoušky - 500Kč

absolvent zkoušky a kurzu - 1.500Kč

Zájemcům o zkoušku nabízíme také přípravné ONLINE kurzy

a) plný kurz v časové dotaci 28 vyučovacích hodin - probrána budou všechna témata, materiály k dispozici, cena 7.000Kč

b) kurz zaměřený na témata, která jsou odlišná od témat zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, časová dotace 12 vyučovacích hodin, cena 4.000Kč

Přihláška