časté dotazy

Je možné získat nějakou slevu?

Nejen to, kurz můžete mít zdarma, pokud jste vedeni na úp. Pochopitelně vše musí projít schvalovacím procesem. Počítejte tedy s tím, že zařizovat začnete nejpozději měsíc před začátkem kurzu. 

Jste - li rodič na RD a nemáte vizi uplatnění ve svém bývalém zaměstnání, informujte se na úřadě práce, i Vás se možná bude týkat dotace kurzu.

Na uvedené akreditované kurzy lze získat slevu pro samoplátce (hradí si kurz ze svých zdrojů), a to dle aktuálních slevových akcí. Podmínkou je odeslaná přihláška a zaplacená první splátka k uvedenému datu.

Jak dlouho trvá jeden školicí den?

V případě, že výuka začíná ráno, potom 8 vyučovacích hodin (vyučovací hodina je 45 minut, stejně jako ve škole). U večerních kurzů je to méně, obvykle 6 vyučovacích hodin. Výše uvedené informace se týkají teoretické výuky. Praktickou část, termín a čas, si domlouváte v našem smluvním zařízení s garantem praxe tak, aby to vyhovovalo oběma stranám. Součet všech hodin praxe je 112, ale zde se jedná o 60 minutové hodiny.

Jsou zkoušky těžké?

Zkoušky jsou náročné, jednak obsahem, ale také rozsahem znalostí a dovedností, které budete muset předvést. To ale neznamená, že je nemožné je zvládnout. Základem je aktivně pracovat na seminářích, ptát se, pokud Vám něco není jasné, diskutovat o problému a samozřejmě se připravovat i z materiálů, které Vám budou k dispozici. Smyslem není učit se definice a poučky nazpaměť, ale prokázat přehled v současných trendech týkajících se rozvoje dítěte ve všech oblastech a umět agumentovat a zdůvodnit vlastní postoje, dovednosti a zkušenosti. Tedy - prokázat se jako kompetentní chůva.

Mám jenom základní vzdělání, mohu absolvovat kurz, případně zkoušku?

Na náš akreditovaný kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky i Chůva pro dětské koutky přijímáme i uchazeče se základním vzděláním. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že jsme se setkali s účastnicemi se základním vzděláním, které díky soustavnému vzdělávání se v tomto oboru měly skvělé vstupní znalosti a dovednosti.

Mám nabídku práce v mateřské škole jako chůva přes projekt MŠMT (šablony). Stačí mi tento kurz?

Nejedná se o typ kurzu, důležitá je Vaše kvalifikace. Tu získáte složením zkoušky a obdržením certifikátu. Zkouška Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Vás činí kvalifikovanou. Pro tento projekt by Vám postačilo složit i méně náročnou zkoušku Chůva pro dětské koutky.

Co potřebuji ke zkoušce?

Na zkoušku potřebujete:

1. odeslat písemnou přípravu (pozor: 7 dnů před konáním zkoušky)

2. občanský průkaz či jiný doklad totožnosti

3. psací potřeby (pamatujte i na nějakou svačinu - na zkoušce strávíte minimálně 5 - 7 hodin). Vodu, kávu a čaj máte u nás k dispozici v průběhu celé zkoušky.

Dokdy se musím přihlásit na zkoušku?

Je nezbytné zaslat přihlášku nejpozději cca 10 dnů před termínem. Přihlášku vyplňujte prosím pečlivě, tedy například oficiální tvar křestního jména, příjmení tak, jak jej máte v občanském průkazu, titul, pokud jej chcete na certifikátu, funkční číslo mobilu i správná e-mailová adresa. Každá nepřesnost působí problémy nám í Vám.

Kvalifikovaná chůva

Zodpovědná. Kompetentní. Přátelská. Pečující. Usměvavá. Pevná. Hravá. Vstřícná. Flexibilní. Inspirativní. Důvěryhodná. Podporující.

Jednoduše chůva, která splňuje standard Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Jednotlivá kritéria najdete níže u obrázků. Všech jedenáct oblastí je souhrnem požadavků k profesní zkoušce. Našim cílem je poskytnout Vám více informací nejen o samotné zkoušce, ale také o cestě přípravy. Další informace naleznete v pravém menu, na zkoušku či kurz se můžete přihlásit na této stránce dole.