Informace pro zájemkyně a zájemce o zkoušku

Chci se stát profesionální chůvou. Co mám dělat?

K tomu, abyste mohl/a nabízet své služby budete potřebovat živnostenský list nebo smlouvu. Je nanejvýš pravděpodobné, že po Vás bude vyžadována kvalifikace. Jednou z cest, jak ji získat, je nechat se vyzkoušet a pokud uspějete, získáte potřebný certifikát. Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Vás opravňuje získat vázanou živnost "Péče o dítě do tří let věku v denním režimu". Do mateřských škol na pozici chůva přes tzv. "šablony" můžete mít stejný certifikát, ale postačí i Chůva pro dětské koutky. Pokud nechcete podnikat, můžete absolvovat spíše tuto druhou zkoušku, je méně náročná.

Kde se mohu nechat vyzkoušet?

Aktuální termíny zkoušek různých organizací najdete na 

stránkách https://www.narodnikvalifikace.cz/ 

Najdete zde různé autorizované osoby, termíny a místa konání. Otázky budou zcela jistě jinak formulovány, ale probíraná témata budou stejná. Najdete je v hodnotícím standardu. Tam také zjistíte, které části budete zodpovídat písemně, které ústně a které jsou praktické. Berte je jako okruhy, takto otázky u zkoušky většinou nebudou formulovány. Protože se jedná o to, aby chůva měla potřebné kompetence - tedy věděla co, proč a také jak dělat, nejen, aby měla teoretické znalosti, otázky budou často formulovány jako modelové situace, jež máte vyřešit. 

Kdo může jít na zkoušku?

K profesní zkoušce může jít každý, kdo splňuje zdravotní způsobilost, tedy bude mít potvrzení od lékaře, že netrpí onemocněními omezujícími výkon typové pozice

  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.
  • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
  • Závažná nervová onemocnění.
  • Uchazečka musí být bez logopedické vady

Kdy jít na zkoušku?

Tehdy, kdy jste rozhodnut/a věnovat se tomuto povolání a jste opravdu připraven/a - zkouška není levnou záležitostí, a to ani pro jednu stranu... Prvním orientačním bodem v této otázce je pečlivé prostudování hodnotícího standardu. Pokud projdete celý text a budou Vám jasné všechny okruhy, potom jste samozřejmě připraven/a. Jestliže tomu tak není, čekají Vás v zásadě dvě cesty. Ta první je samostudium, literatury je na trhu dostatek, my našim zájemcům rádi nabídneme seznam doporučené literatury. Samostudium je vhodné pro ty, kdo za sebou mají alespoň nějakou profesní praxi s dětmi (vlastní děti se nepočítají!) Další cestou je zvolit kurz.

Jaký kurz si mám zvolit?

Mgr. et Mgr. Iva Stratilová, MBA

lektorka na kurzech pro chůvy od roku 2008

předsedkyně a členka zkušební komise zkoušek Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky od roku 2013