časté dotazy

Je možné získat nějakou slevu?

Nejen to, kurz můžete mít zdarma, pokud jste vedeni na úp. Pochopitelně vše musí projít schvalovacím procesem. Počítejte tedy s tím, že zařizovat začnete nejpozději měsíc před začátkem kurzu.

Na uvedené akreditované kurzy lze získat slevu pro samoplátce (hradí si kurz ze svých zdrojů), a to dle aktuálních slevových akcí. Podmínkou je odeslaná přihláška a zaplacená první splátka k uvedenému datu.

Jak dlouho trvá jeden školicí den?

V případě, že výuka začíná ráno, potom 8 vyučovacích hodin (vyučovací hodina je 45 minut, stejně jako ve škole). U večerních kurzů je to méně, obvykle 6 vyučovacích hodin. Výše uvedené informace se týkají teoretické výuky. Praktickou část, termín a čas si domlouváte v našem smluvním zařízení s garantem praxe tak, aby to vyhovovalo oběma stranám. Součet všech hodin praxe je 112, ale zde se jedná o 60 minutové hodiny.

Jsou zkoušky těžké?

Zkoušky jsou náročné, jednak obsahem, ale také rozsahem znalostí a dovedností, které budete muset předvést. To ale neznamená, že je nemožné je zvládnout. Základem je aktivně pracovat na seminářích, ptát se, pokud Vám něco není jasné, diskutovat o problému a samozřejmě se připravovat i z materiálů, které Vám budou k dispozici. Smyslem není učit se definice a poučky nazpaměť, ale prokázat přehled v současných trendech týkajících se rozvoje dítěte ve všech oblastech a umět agumentovat a zdůvodnit vlastní postoje, dovednosti a zkušenosti. Tedy - prokázat se jako kompetentní chůva.

Mám jenom základní vzdělání, mohu absolvovat kurz, případně zkoušku?

Na náš akreditovaný kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky i Chůva pro dětské koutky přijímáme i uchazeče se základním vzděláním. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že jsme se setkali s účastnicemi se základním vzděláním, které díky soustavnému vzdělávání se v tomto oboru měly skvělé vstupní znalosti a dovednosti.

Mám nabídku práce v mateřské škole jako chůva přes projekt MŠMT (šablony). Stačí mi tento kurz?

Nejedná se o typ kurzu, důležitá je Vaše kvalifikace. Tu získáte složením zkoušky a obdržením certifikátu. Zkouška Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Vás činí kvalifikovanou. Pro tento projekt by Vám postačilo složit i méně náročnou zkoušku Chůva pro dětské koutky.

Co potřebuji ke zkoušce?

Na zkoušku potřebujete:

1. potvrzení od lékaře s textem: Netrpí vadou řeči a ani onemocněním, které by jí znemožňovalo vykonávat povolání chůvy.1)

2. občanský průkaz či jiný doklad totožnosti

1) Závažná endokrinní onemocnění. Duševní poruchy. Poruchy chování. Závažná psychosomatická onemocnění. Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění. Závažná nervová onemocnění

Dokdy se musím přihlásit na zkoušku?

Je nezbytné zaslat přihlášku nejpozději cca 10 dnů před termínem. Přihlášku vyplňujte prosím pečlivě, tedy například oficiální tvar křestního jména, příjmení tak, jak jej máte v občanském průkazu, titul, pokud jej chcete na certifikátu, funkční číslo mobilu i správná e-mailová adresa. Každá nepřesnost působí problémy nám í Vám.